Kvalitetsarbete

Svensk Förening för Bettfysiologi (SFB) innefattar en särskild kvalitetsgrupp bestående av Per Alstergren (Malmö), Susanna Marklund (Umeå) och Nikolaos Christidis (Stockholm). Kvalitetsgruppen bedriver fortlöpande kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom ämnesområdet.

Föreningens kvalitetsgrupp arbetar bl a med dessa frågor:

  • vidare standardisering av ST-utbildningen för blivande bettfysiologer
  • förbättrandet av den förebyggande vården för barn och undgomar med orofacial smärta och käkfunktionsstörningar
  • vidareutbildning för allmäntandläkare, tandhygienister och tandsköterskor
  • rekommendationer och riktlinjer för delegering till assisterande personal
  • ekonomiska förutsättningar för att bedriva bettfysiologisk vård
  • påverka odontologiska kursnämnder att inkludera ämnet reumatologi för ST-tandläkare

© Svensk Förening för Bettfysiologi, 2014 - org nummer: 826001-6335 - pg nummer: 850977-0