Om föreningen

Svensk Förening för Bettfysiologi (SFB) är en rikstäckande ideell intresseförening som utgör en del av de samlade specialist- och specialföreningar som finns inom svensk tandvård. Föreningen kan adjungeras i specifika frågor till Sveriges Tandläkarförbund och är representerat i Socialstyrelsen genom ett vetenskapligt råd. Vidare innehar föreningen mandat att var tredje år nominera en av kandidaterna till Henry Beyrons pris som utdelas till framstående forskare inom protetik och klinisk bettfysiologi.

Föreningen syftar till att:

  • främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet klinisk bettfysiologi/klinisk oral fysiologi/orofacial smärta och käkfunktion.
  • representera ämnesområdet och specialiteten inför myndigheter och organisationer samt gentemot allmänheten.
  • behandla intressefrågor inom såväl offentlig som privat vård med avseende ämnesområdet och specialiteten.
  • tillvarata sina medlemmars intressen i övrigt.
  • att samverka med andra specialistföreningar såväl nationellt som internationellt.

Föreningens övergripande mål är att:

  • att årligen fungera som en mötesplats för intresserade av bettfysiologiska frågeställningar.
  • att erbjuda program med bettfysiologisk inriktning på den årliga Odontologiska Riksstämman.
  • att ge möjlighet till att träffa kollegor med bettfysiologiskt intresse.
  • att ge möjlighet att få redovisa egna resultat av intresse för ämnesområdet.
  • att bedriva kvalitetsarbete.

© Svensk Förening för Bettfysiologi, 2014 - org nummer: 826001-6335 - pg nummer: 850977-0